Cybozu, Inc.

Groupware / Collaborative software service

Location:〒112-0004 12F Mori Building 1-4-14 Kouraku Bunkyo-ku Tokyo
CEO:Yoshihisa Aono
Established:8/8/1997
URL:http://cybozu.co.jp/